top of page

ESINDUSMEESKONNA 2022 HOOAJA KODUMÄNGUDE TAGASISIDEUURING

Iga võistkonna kodustaadion on tema kindluseks, kus alati üritatakse tugevamaid üllatada ja nõrgemaid kindlalt võita. Kodumängudes võidetud või kaotatud punktid on tavaliselt eriti magusad või siis jällegi kibedad. Mängijate mängujärgsetest intervjuudest kumab pea alati läbi see, kui tähtis on head mängu näidata ja soovitud tulemus saavutada just koduväljakul ja koduse publiku ees.

Jalgpallikool Tammeka peab oma mänge kahel kodustaadionil: kevadring mängitakse üldiselt klubi isiklikul- Sepa jalgpallikeskuse kunstmurul ja suvised ning sügisesed lahingud peetakse maha Tartu esindusväljakul- Tamme staadionil, mis ajalooliselt just see kõige traditsioonilisem Tammeka kodu on olnud.

2022 hooajal võõrustas Tammeka esindusmeeskond oma kahel kodustaadionil vastaseid kokku 21 korral, millest 18 korda võeti mõõtu Eesti meistrivõistluste ja kolm korda karikavõistluste raames. Karikavõistlustel võideti kõik kolm kodust mängu väravatevahega 21-2. Meistrivõistluste koduseks saldoks jäi 7 võitu, 3 viiki ja 8 kaotust ning väravate vaheks 20-26.

Selleks et need numbrid järgnevatel hooaegadel veelgi positiivsemad oleksid ja fännid ning meeskond ennast Tartus veelgi kodusemalt tunneksid, teostasime Tammeka kodumänge lõppenud hooajal vaatamas käinud inimeste seas anonüümse küsitluse, et otse sihtgrupilt saada infot ja soovitusi, kuidas saaksime fännidele ja huvilistele meie kodused lahingud veelgi mugavamaks ja atraktiivsemaks teha ning seeläbi ka loodetavasti läbi sooja kaasaelamise esindusmeeskonna minekule veelgi hoogu anda.
Foto: Liisi Troska


Oleme hakkama saanud, aga areneda veel on.


Suurem osa küsitlusele vastanutest jäid vanuselisse vahesse 19-40 eluaastat, mis arvatavasti on seletatav sellega, et Tammeka jalgpallikooli enda õpilased, kes moodustavad pealtvatajatest arvestatava protsendi, ei ole veel agarad iseseisvalt küsimustike täitjad. Samas on meeldiv, et tagasisidet on andnud paljud just pisut vanemad pealtvaatajaid, kuna võib eeldada, et nende puhul on vastused pisut enam läbi kaalutud ja arvatavasti on vanematel vastajatel ka pikemaaegsem kogemus ka eelnevate aastate ja hooaegadega.

Keskmine Tammeka kodumängude külastaja käis 2022 hooajal külastamas kolmeteist kodumängu, mis näitab et küsimustele vastajad on kõik rohkem ja vähemal määral regulaarsed staadionikülastajad.

Kokkuvõttes hindasid vastanud Tammeka kodumängude korraldust viiepallisüsteemis keskmise hindega 4,1, mis on igati tore ja meeldiv tulemus, aga mis omakorda jätab ka piisavalt arenemisruumi järgmiseks hooajaks.


Mustad istmed ja meeleolu nagu teatris, aga päeva päästavad Contra ja ERASMUS


Negatiivset mängukogemust mõjutavate teguritena tuuakse enim välja puhastamata istekohtasid tribüünil, mis teevad omale sobiva vaatekoha leidmise keeruliseks. See on kindlasti koht, kus nii Tammeka ise kui ka staadionit ja tribüüni haldav sihtasutus Tartu Sport saavad järgnevatel aastatel suhteliselt lihtsa vaevaga juurde panna ning kindlasti võetakse selline lihtsakoeline ent elementaarne teema uuel hooajal suurema tähelepanu alla.

Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et ka Tammeka enda noori peaks täpsemalt nii kodus kui ka trennis instrueerima, et kuidas käia ümber mängul tekkiva prügiga ja tutvustama neile lähemalt võimalusi kultuurselt prügist vabanemiseks.

Nagu ikka vabas õhus toimuvate ürituste puhul, siis palju puudutakse ka ilmafaktorit ja sellest tulenevaid ebameeldivusi, mis mängukogemusele oma jälje jätavad. Seoses sellega lubab Tammeka, et kindlasti asutakse juba lähiajal ilmaga pisut pikematesse ja loodetavasti ka konstruktiivsematesse läbirääkimistesse, et 2023 aast hooajal nigelad ilmaolud meid kimbutamas ei käiks. Samuti lubab kodumängu korraldustiim, et algavaks hooajaks muretsetakse juurde nii pleede kui ka istmealuseid, et juhul kui ilm koostööd ei peaks siiski tegema, saaks publik siiski soojas ja kuivas mänge vaadata. Jõudumööda plaanime jätkata külmemate ja märjemate mängude korral sooja tee või glögi pakkumist.

Arvestatav osa vastanutest nuriseb selle üle, et staadionil võiks rohkem möllu olla ja inimesed oleks justkui teatrisse tulnud, et rahus ja vaikuses etendust nautida. Samas tuuakse esile hooaja teist poolt, kui kirjanik Mika Keräneni juhatusel ja juhtimisel leidsid tee staadionile Tartusse õppima saabunud ERASMUS projekti tudengid, kes staadionil elu käima panid. Lisaks vahvatele välistudengitele on päris mitmele vastajale jäänud meelde just sõbrad Mika Keränen ja luuletaja Contra, kelle vahetu kaasaelamine kõigil tuju heaks tegi. Kindlasti teeme omaltpoolt kõik, et välistudengid ka jätkuvalt oma tee staadionile leiaksid ja samuti tahame nii Mikale kui ka Contrale suure kummarduse teha.

Samamoodi nii positiivses kui ka negatiivses võtmes tuuakse välja staadionil olevat toitlustust, kui ühelt poolt kiidetakse väga toitu ennast, aga teisalt kurdetakse liiga pikkade järjekordade üle. Ka siin proovib Tammeka koostöös toitlustajaga mõelda lahenduste peale, mis kiirendaks meelepäraste suupistete ostmist ja lühendaks järjekordasid.


Sotsiaalmeedia, ilm ja vastased

Üldiselt saab tüüpiline Tammeka esindusmeeskonna mängu külastaja omale vajaliku info sotsiaalmeediast. Peamise infokanalina tuuakse välja Facebook ning vähemal määral Instagram ja Tik Tok. Kindlasti lubame, et algaval hooajal lähevad meie mängueelsed kajastused ja reklaamid veelgi vingemaks ning kvaliteetset sisu ja infot hakkab tulema veelgi rohkem.

Kui uurisime, et mis on peamised tegurid üldse staadionile tulemiseks, siis esimesena nimetati ära atraktiivseid vastaseid ja seejärel ilma. Samuti on äärmiselt määravaks, kas mängule on minemas ka pere ja sõbrad. Märkimist leiab ka see, et alati on rõõmsam tulla staadionile, kui seal toimub ka muid tegevusi peale jalgpallimängu enda. Ka 2023 hooajal püüab Tammeka leida staadionile mängupäevaks muid tegevusi, et lisaks jalgpallile saaks meel lahutatud ka kõige väiksematel ja ka kõige suurematel.


Paremad tulemused ja rohkem möllu

Lõpetuseks uurisime, et mis nõu meile osatakse anda, et staadion kodumänguks veelgi rohkem täis saada ja meeleolu taevani tõuseks.

Loomulikult toodi välja, et alustuseks oleks vaja rohkem võitma ja paremini mängima hakata. Siinkohal kinnitame, et sellekohased vestlused on meeskonnaga peetud ja üheskoos on jõutud järeldusele, et 2023 aastal tuleb hakata paremini mängima ja rohkem võitma.

Samuti soovitatakse proovida leida inimene või inimesed, kes tribüünidel suurema möllu käima paneksid ning ka tagasihoidlikuma publiku kaasa tõmbaksid. Ka siin peab Tammeka mõtlema, et keda ja mis vahenditega inimesi veelgi rohkem kaasa tõmmata.

Kogukonnatunde tõstmiseks, antakse nõu, võiks toimuda ka rohkem fännireise võõrsilmängudele, mis aitaksid huvilistel omavahel tutvuda, plaane pidada ja neid siis kodumängudel Tartus realiseerida.Jalgpallikool Tammeka tänab väga kõiki vastanuid ja kinnitab, et kõik arvamused on hoolega läbi vaadatud ja selekteeritud ning kuuluvad menetlemisele. Saime kinnitust paljudele aspektidele, mida me juba enne teadsima, aga samas tuli tagasisidet asjade osas, mida me ise pole märganudki või oleme pidanud iseenesest mõistetavaks.

Loodetavasti saame kõigi vastanute abil meie 2023 hooaja kodumängud veelgi atraktiivsemaks ja meeleolukamaks muuta ning küllap ka siis võidupunktid hakkavad regulaarsemalt tabelisse lisanduma.

Kui on huvilisi, kes sooviksid oma panuse anda Tammeka esindusmeeskonna ja/või esindusnaiskonna kodumängude õnnestumisse, siis võtke kindlasti ühendust Jalgpallikool Tammeka kogukonnajuhiga, meiliaadressil monica@jktammeka.ee

Samale aadressile võib julgelt kirjutada ka igasugustest muudest ettepanekutest või pretensioonidest, mis kodumängudega seoses meeles on mõlkunud.247 views

Comments


bottom of page