top of page

LIIKMETAOTLUS JA LIIKMETASU
Selleks, et mängija saaks käia MTÜ Jalgpallikool Tammeka treeningutel, palume täita liikmetaotlus ja allkirjastada liitumisleping.

Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (kirjaliku avalduse alusel – palun kirjutada raamatupidajale: kairikaar@jktammeka.ee).

Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

  • Makse saaja: Jalgpallikool Tammeka, konto nr: 221050706777, IBAN: EE662200221050706777

  • Makse selgitus:  lapse nimi, vanusegrupp ning periood, mille eest tasutakse

Liikmetasu

Klubi liikmetasu on püsimakse, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat).

Liikmemaksude maha arvamine maksustatavast tulust

20.11.2014 kinnitati MTÜ Jalgpallikool Tammeka õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis.Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune. See tähendab, et lapsevanem saab alates sellest kuupäevast tasutud liikmemaksu (kui koolituskulu) maha arvata maksustamisperioodi tulust (vt Tulumaksuseadus § 26:

 https://www.riigiteataja.ee/akt/104032011014?leiaKehtiv).

Alates 01.10.23 liikmetasu kord

bottom of page