LEPINGUD JA LIIKMETASU

Liitumisleping ja lahkumisavaldus

Selleks, et mängija saaks käia MTÜ Jalgpallikool Tammeka treeningutel, palume täita ja esitada liitumislepingu (võib ka digiallkirjastada ja saata grupi peatreenerile):

  • Grupid, kel vähemalt kolm trenni nädalas: DOC (üldjuhul 2012. aastal sündinud ja vanemad)

  • Grupid, kel kaks trenni nädalas: DOC (üldjuhul 2013. aastal sündinud ja nooremad)

  • Tammeka harrastajad: DOC

  • Tammeka naiskond: DOC
     

Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (kirjaliku avalduse alusel – loe lähemalt Sisekorraeeskirja, punkt 1.5).

Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

  • Makse saaja: Jalgpallikool Tammeka, konto nr: 221050706777, IBAN: EE662200221050706777

  • Makse selgitus:  lapse nimi, vanusegrupp ning periood, mille eest tasutakse

Liikmetasu

Klubi liikmetasu on püsimakse, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat).

2021. aasta liikmemaksu kord näeb välja järgmine:

Liikmemaksude maha arvamine maksustatavast tulust

20.11.2014 kinnitati MTÜ Jalgpallikool Tammeka õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis. See tähendab, et lapsevanem saab alates sellest kuupäevast tasutud liikmemaksu (kui koolituskulu) maha arvata maksustamisperioodi tulust (vt Tulumaksuseadus § 26: https://www.riigiteataja.ee/akt/104032011014?leiaKehtiv).

Tartu Jalgpall

jalgpalli trenn

Tartu jalgpallikool Tammeka