top of page

JALGPALLIKOOL TAMMEKA NOORTESÜSTEEM AASTAL 2022.

Indrek Koser: “Jalgpallikool Tammeka noortesüsteem on hetkel igati heas seisus ja jätkusuutlik ka pikemat perspektiivi arvestades.”
Jalgpallikool Tammeka on üks Eesti suurematest jalgpalliga tegelevatest noortesüsteemidest Eestis.

2022 aasta lõpu seisuga on Tammekas igapäevaselt treenimas 38 treeninggruppi, kus ühtekokku treenib ca 630 noort vanuses 4-18. Samuti on Tammeka esindus nais- ja meeskonnas treenimas mitmed jalgpallurid, kelle vanus mahub ülalmainitud vanusevahessse. Lisaks toimuvad Tammeka egiidi all treeningud neljas Tartu lasteaias, kus omakorda saavad palli taga ajada umbes 100 väikest tartlast. Samuti on Tammekas toimetamas kuus just väravavahtidele suunatud treeninggruppi, mis garanteerivad, et väravavahi ameti omale valinud noored saavad vähemalt korra nädalas ka eriala spetsiifilist treeningut.

Kõiki neid noori treenib ja suunab igapäevaselt 25 noortetreenerit, kes valdavalt ka kõik Eesti Jalgpalliliidu ja Eesti Olümpikakomitee poolt litsentseeritud.
Kõige enam võib noori tammeklasi ja nende treenereid igapäevaselt treenimas näha Sepa Jalgpallikeskuses ja Tamme staadioni kunstmurul ning harjutusväljakul. Aga samuti treeniti 2022 aastal Raatuse kooli kunstmuruväljakul, Annelinna kunstmurul ning TERA erakooli ja Tamme kooli võimlates. Seoses äärmiselt keerulise veebruariga, kui ilmaolud ei lubanud üldse välitingimustes trenne läbi viia, said paljud treeninggrupid oma tavapärased jalgpallitreeningud asendada ÜKE treeningutega Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis. Alates lõppeva aasta novembrist lisandus treeningbaaside nimistusse ka kauaoodatud Annemõisa jalgpallihall, mis peaks tooma omajagu leevendust just talviseid treeningtingimusi silmas pidades.


Kuid selleks, et Tammeka noortesüsteemi tervisest ja selle muredest ning rõõmudest 2022 aastal terviklikumat pilti ette saada, palusime Jalgpallikool Tammeka noortetöö juhil Indrek Koseril intervjuu vormis lõppev aasta kokku võtta.

Hetkel kiusab meid igatalvine gripilaine, samuti oleme lähiminevikus pidanud võitlema erinevate koroonast tulenenud piirangutega. Kuidas Tammeka ja Tammeka treenerid üleüldse selliste haiguspuhangutega hakkama saavad ja kuidas oma tööd nende järgi kohastanud ?


Kuigi haigused on kindlasti ühed ebameeldivad nähtused, mis igasugust treeningtööd ka oluliselt mõjutavad on siiski tänu nendele erinevatele kriisiolukordadele tekkinud olukord, kus treenerid ja klubi on saanud harjutada kriisiolukordades tegutsemist ja oma tegevuste planeerimist ning seetõttu oleme olude sunnil paremini kohastunud ja valmis edasisteks sarnasteks olukordadeks. Ka hetkel toimetavale gripipuhangule on treenerid kenasti reageerinud ja suutnud operatiivselt reageerida.Tammeka on ennekõike tuntud kui noorte kasvataja, milliseid noortegruppe 2022 aastal avati ?


2022 aasta oli üsna tavaline võrreldes eelnenud aastatega. Juba tegutsevate vanuste juurde avasime ühe 2014 ja 2016 sünniaastaga laste grupi. Täiesti uutest vanustest alustasid kaks 2018 sünniaastaga poiste gruppi ja üks tüdrukute 2013-2014 sündinute grupp. Seega võib öelda, et 2022 aastal lisandus Tammekasse 5 treeninggruppi.


Palju liitus uusi treenereid, palju liikus ära 2022 aastal ?

Klubiga liitus 2022 aastal 8 treenerit. Küll ei ole kõik neist pärs esmakordsed liitujad, kuna olid klubiga eelnevalt seotud näiteks läbi ülikooli praktika.

Aga nagu elus ikka, oli ka lahkujaid, keda 2022 aastal oli 4. Lahkutakse erinevatel põhjustel: elukoha muutus, uued väljakutsed, perekondlikud-majanduslikud põhjused jne.Kui palju Tammeka treenerid ennast üldse harivad ning täiendavad ja kuidas seda tehakse ?


Kui aasta alguses noortetöö juhi teatepulga eelmiselt noortetöö juhilt (Mario Hansi) üle võtsin, siis üheks eesmärgiks, mille endale ja 2022 aastale püstitasin, oligi Tammeka treenerite klubisisene koolitamine, kus inimesed omandaksid uusi teadmisi, aga keskkond oleks tuttav, mis omakorda võiks luua olukorra, kus saadud teadmised peaksid lihtsamini ka igapäevatöös rakenduma.

Esmane eneseareng toimub loomulikult igapäevatöö kaudu, aga lisaks sellele korraldame klubisiseseid koolitusi, kus siis kõik Tammekaga seotud treenerid saavad koos toimetada ja kogemusi ning teadmiseid vahetada. Sellel aastal viisime läbi viis klubisisest koolitust, mis keskendusid individuaalsetele treeningutele, treeningu alustamisele, Spiideo ja Veo kaamerate paremale ära kasutamisele treeningtöös , mängijate motiveerimisele, kaitsetööle mängus j