top of page

JALGPALLIKOOL TAMMEKA NOORTESÜSTEEM AASTAL 2022.

Indrek Koser: “Jalgpallikool Tammeka noortesüsteem on hetkel igati heas seisus ja jätkusuutlik ka pikemat perspektiivi arvestades.”
Jalgpallikool Tammeka on üks Eesti suurematest jalgpalliga tegelevatest noortesüsteemidest Eestis.

2022 aasta lõpu seisuga on Tammekas igapäevaselt treenimas 38 treeninggruppi, kus ühtekokku treenib ca 630 noort vanuses 4-18. Samuti on Tammeka esindus nais- ja meeskonnas treenimas mitmed jalgpallurid, kelle vanus mahub ülalmainitud vanusevahessse. Lisaks toimuvad Tammeka egiidi all treeningud neljas Tartu lasteaias, kus omakorda saavad palli taga ajada umbes 100 väikest tartlast. Samuti on Tammekas toimetamas kuus just väravavahtidele suunatud treeninggruppi, mis garanteerivad, et väravavahi ameti omale valinud noored saavad vähemalt korra nädalas ka eriala spetsiifilist treeningut.

Kõiki neid noori treenib ja suunab igapäevaselt 25 noortetreenerit, kes valdavalt ka kõik Eesti Jalgpalliliidu ja Eesti Olümpikakomitee poolt litsentseeritud.
Kõige enam võib noori tammeklasi ja nende treenereid igapäevaselt treenimas näha Sepa Jalgpallikeskuses ja Tamme staadioni kunstmurul ning harjutusväljakul. Aga samuti treeniti 2022 aastal Raatuse kooli kunstmuruväljakul, Annelinna kunstmurul ning TERA erakooli ja Tamme kooli võimlates. Seoses äärmiselt keerulise veebruariga, kui ilmaolud ei lubanud üldse välitingimustes trenne läbi viia, said paljud treeninggrupid oma tavapärased jalgpallitreeningud asendada ÜKE treeningutega Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis. Alates lõppeva aasta novembrist lisandus treeningbaaside nimistusse ka kauaoodatud Annemõisa jalgpallihall, mis peaks tooma omajagu leevendust just talviseid treeningtingimusi silmas pidades.


Kuid selleks, et Tammeka noortesüsteemi tervisest ja selle muredest ning rõõmudest 2022 aastal terviklikumat pilti ette saada, palusime Jalgpallikool Tammeka noortetöö juhil Indrek Koseril intervjuu vormis lõppev aasta kokku võtta.

Hetkel kiusab meid igatalvine gripilaine, samuti oleme lähiminevikus pidanud võitlema erinevate koroonast tulenenud piirangutega. Kuidas Tammeka ja Tammeka treenerid üleüldse selliste haiguspuhangutega hakkama saavad ja kuidas oma tööd nende järgi kohastanud ?


Kuigi haigused on kindlasti ühed ebameeldivad nähtused, mis igasugust treeningtööd ka oluliselt mõjutavad on siiski tänu nendele erinevatele kriisiolukordadele tekkinud olukord, kus treenerid ja klubi on saanud harjutada kriisiolukordades tegutsemist ja oma tegevuste planeerimist ning seetõttu oleme olude sunnil paremini kohastunud ja valmis edasisteks sarnasteks olukordadeks. Ka hetkel toimetavale gripipuhangule on treenerid kenasti reageerinud ja suutnud operatiivselt reageerida.Tammeka on ennekõike tuntud kui noorte kasvataja, milliseid noortegruppe 2022 aastal avati ?


2022 aasta oli üsna tavaline võrreldes eelnenud aastatega. Juba tegutsevate vanuste juurde avasime ühe 2014 ja 2016 sünniaastaga laste grupi. Täiesti uutest vanustest alustasid kaks 2018 sünniaastaga poiste gruppi ja üks tüdrukute 2013-2014 sündinute grupp. Seega võib öelda, et 2022 aastal lisandus Tammekasse 5 treeninggruppi.


Palju liitus uusi treenereid, palju liikus ära 2022 aastal ?

Klubiga liitus 2022 aastal 8 treenerit. Küll ei ole kõik neist pärs esmakordsed liitujad, kuna olid klubiga eelnevalt seotud näiteks läbi ülikooli praktika.

Aga nagu elus ikka, oli ka lahkujaid, keda 2022 aastal oli 4. Lahkutakse erinevatel põhjustel: elukoha muutus, uued väljakutsed, perekondlikud-majanduslikud põhjused jne.Kui palju Tammeka treenerid ennast üldse harivad ning täiendavad ja kuidas seda tehakse ?


Kui aasta alguses noortetöö juhi teatepulga eelmiselt noortetöö juhilt (Mario Hansi) üle võtsin, siis üheks eesmärgiks, mille endale ja 2022 aastale püstitasin, oligi Tammeka treenerite klubisisene koolitamine, kus inimesed omandaksid uusi teadmisi, aga keskkond oleks tuttav, mis omakorda võiks luua olukorra, kus saadud teadmised peaksid lihtsamini ka igapäevatöös rakenduma.

Esmane eneseareng toimub loomulikult igapäevatöö kaudu, aga lisaks sellele korraldame klubisiseseid koolitusi, kus siis kõik Tammekaga seotud treenerid saavad koos toimetada ja kogemusi ning teadmiseid vahetada. Sellel aastal viisime läbi viis klubisisest koolitust, mis keskendusid individuaalsetele treeningutele, treeningu alustamisele, Spiideo ja Veo kaamerate paremale ära kasutamisele treeningtöös , mängijate motiveerimisele, kaitsetööle mängus ja erinevatele treeningute mudelitele.

Lisaks toimus ka jooksvalt väiksemaid töötubasid treeneritele, kus töö käis väiksemates gruppides

Samuti toimus igal treeneril aasta jooksul mitu vestlust noortetöö juhiga, kus muude teemade seas pandi ka paika võimalikud sammud edasise enesearengu teekonnal.

Ja loomulikult osalevad Tammeka treenerid aktiivselt erinevatel Eesti Jalgpalli Liidu poolt korraldavatel taseme- ja täiendkoolitustel. Eesti jalgpallitreeneritel on väga vedanud, kuna alaliidu poolt korraldatud ja erinevatele tasemetele ja vajadustele mõeldud koolitusi on väga palju.

Lisaks alustasime sel aastal programmiga “ Tulevane tipptreener”- kus sihtgrupiks olid Tammeka 15-19-aastased noored, kellele soovisime tutvustada treeneritöö erinevaid nüanse ja seeläbi ka tõsta nende teadvust, et jalgpallitreeneri töö võiks olla üheks võimaluseks edaspidistes karjäärivalikutes.

Programm kestis aprillist kuni augustini ja sisaldas nii teooriat kui ka praktilisi tunde. Projekti võib lugeda igati õnnestunuks, kuna 3 selleaastast lõpetajat otsustasid proovida ka treeneritööd igapäevaselt ja hetkel töötavad erinevate Tammeka noortegruppide juures abitreeneritena.Tammeka tegi aasta alguses huvitava käigu, kui tõi U14 ja U17 võistkondasid treenima treeneri Ecuadorist (Jose Ricardo Oquendo Oliveros), kuid kes siiski lahkus poole hooaja pealt. Palun kirjelda neid protsesse, et miks ja kuidas

Ricardo meie juurde jõudis ja mis olid need põhjused, et ta lahkuma pidi ?

Eelmise hooaja lõpus tulime mõttele, et äkki elavdaks klubisisest elu spetsialist väljastpoolt Eestit, kes tooks siia värskeid tuuli ja võibolla ka natukene teistsugust vaadet, mis omakorda mõjuks hästi nii mängijatele kui ka üleüldse klubile.

Läbi erinevate soovituste ja mitme kandidaadiga vestluste jõudsime lõpuks Ricardoni kellega meie nägemus jalgpallist ühtis. Probleemid algasid juba Ricardo Eestisse saamisega, sest nõuded ja paberimajandus, mis korda pidi saama, osutusid väljakutsuvamaks, kui algselt arvasime. Seetõttu jõudis Ricardo Eestisse alles veebruaris.

Kuna aega kohanemiseks oli väga vähe ja võistkondade ettevalmistus juba käis, siis proovisime Ricardot aidata sellega, et määrasime talle appi kohalikud noored abitreenerid, kes ideaalis oleks saanud Ricardolt palju õppida, aga samas oleksid olnud sillaks tema ja klubi ja mängijate vahel. Kuid siiski alahindasime mujalt täiesti teisest kultuurist tulnud inimese kohanemisraskuseid nii meie kui ka Ricardo ise. Lisaks kultuurilistele erinevustele oli juba klubi asjaamises ja igapäevatöös nii palju Ricardole uut ja harjumatut, et käigu pealt sellega harjumine osutus üsna valulikuks mõlemale poolele. Ja kindlasti ei saa ka alahinnata asjaolu, et temperamentne ja ainult suurtes jalgpalli riikides töötanud treener võis ka paljudele noortele ja nende vanematele oma agaruse ja otsekohesusega senitundmata stressi tekitada.

Lõppkokkuvõttes peame nentima, et kuigi plaanid välistreeneri toomise osas olid ajendatud soovist pakkuda Tammekas treenivatele mängijatele teistsugust lähenemist ja taset, ei õnnestunud projekt lõpuni. Kindlasti saab klubi siit teha ka tulevikuks vajalikud järeldused, et sarnased projektid tulevikus viljakamad oleksid. Mujalt saabuvad treenerid tuleb võimalikult põhjalikult kurssi viia, et mis oludesse nad saabuvad ja kirjeldada neile ka võimalikult täpselt, et mida neilt oodatakse ja millised on potentsiaalsed ohud. Samuti ei tohiks inimese kohanemist uute oludega pidada iseenesestmõistetavaks.Meeldivaks tavaks on saanud, et Tammeka noortesüsteem on tavaliselt ka üsna edukas Eesti meistrivõistlustel, aga see hooaeg lõppes üle aastate erandlikult ilma ühegi esikolmiku kohata. Kas tegemist nö. juhuse ja lihtsalt erandiga või on hoopis konkurendid oluliselt juurde pannud ja Tammeka ise oma kvaliteedis järele andnud? Kui tähtis üldse klubile edu noorte

meistrivõistlustel on ?


Edu noorte meistrivõistlustel pole kunagi olnud eraldi eesmärk, seda oleme ka välja öelnud. Samas ei tähenda kindlasti see seda, et Tammeka ei tahaks võita. Loomulikult tahame me võita ja edu saavutada, aga oluline on märkida, et tahame edu saavutada läbi meie jaoks õige tee- ehk siis läbi pikemaajalise arengu, mille peamiseks eesmärgiks oleks see, et perspektiivikad mängijatel oleks võimalus oma potentsiaal ja unistused teostada suures jalgpallis ja nende karjääri tipphetkedeks ei jääks medalid noorte meistrivõistlustelt.

Kuna võimalus tippjalgpallis läbi lüüa on üldiselt ükskikutel mängijatel, mitte tervetel noorte võistkondadel, siis seame esikohale mängija mitte võistkonna. See omakorda loob olukorra, kus langetame teatud otsuseid, mis esmapilgul võivad tunduda kui mingit konkreetset võistkonda nõrgendavamana, aga lähtub siiski soovist aidata järgmisele tasemele konkreetne mängija. Näitena võib tuua U17 meeskonna, mis jäi hooaja keskel oluliselt nõrgemaks, kuna mitmed mängijad liideti omakorda U21 meeskonna treeningtööga.

Samuti on klubil oma nägemus, et kuidas meie võistkonnad ka meeskondlikult võiksid mängida ja seetõttu oleme vastu võtnud otsuse, et mänguplaani ei tohi ohvriks tuua tulemusele, mis kindlasti omakorda on toonud ja toob ka edaspidi ette olukordasid, kus valides raskema, kuid pedagoogiliselt ja jalgpalliliselt rohkem arendavama tee, maksame lõivu tulemustes.

Kuid loomulikult tuleb ka konkurente kiita, kuna iga aastaga läheb noorte meistrivõistlustel edu saavutamine üha keerulisemaks. Eesti suhteliselt noored treenerid muutuvad aasta-aastalt kogenenumaks ja seetõttu tehakse igal pool aina mõtestatumalt tööd ja seetõttu on ka konkurents meeldivalt tihe ja arendav.Lisaks Eesti meistrivõistlustele on hulgaliselt ka muid turniire-laagreid ja tegemisi, kus noored ennast proovile saavad panna. Palun too mõned

huvitavamad neist välja, et kus 2022 aastal on käidud ja mis tehtud.


Sarnaselt Eesti meistrivõistlustele on ka turniiride esmane eesmärk just pedagoogiline, et lapsed ja noored õpiksid ja areneksid. Turniire valides lähtume põhimõttest, et iga võistkond saaks mängida just selliste vastaste vastu, kes oleksid neile sportlikult ja vaimselt väljakutsuvad. Seepärast üritamegi turniire valides lähtuda igast meie võistkonnast ja selle vajadustest personaalselt.

Sellel aastal käisime lisaks tavapärastele Eesti turniiridele ka turniiridel Saksamaal, Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus.

Vast kõige põnevam oli 2012 sünniaastaga poiste turniir Saksamaal, kus poisid said end proovile panna Euroopa samavanuste tippmängijate ja võistkondade vastu, näiteks alagrupis said nad mängida Berliini Hertha vastu. Samal turniiril on eelnevatel aastatel saanud Tammeka noored mängida Amsterdami Ajaxi, Glasgow Celticsi, Valencia, Dortmundi Borussia ja AC Milano vastu, mis omakorda lisaks sportlikule väljakutsele, jätavad mälestuse kogu eluks.Suvel liikus Tammeka noortesüsteemi mängija Laurits Õunpuu Itaalia klubiga Modena. Palun kirjelda lähemalt neid protsesse, et kuidas asjad nii kaugele jõudsid ja kas võiks loota, et sellistest üleminekutest võib saada meeldiv traditsioon ning mida klubi selleks juba teeb või teha plaanib ?


Lauritsa jõudmine Itaaliasse ei olnud juhus. Oleme ka eelnevatel aastatel saatnud meie noormängijaid Itaaliasse seal toimuvatele testipäevadele. Ka korra varasemalt on meil olnud laual juba lepingupakkumine ühe Serie A klubi poolt, millel ainult meie ja mängija allkirjad puudu, kuid kahjuks jäi tookord üleminek teostamata seoses mängija enda eraeluliste ambitsioonidega Eestis. Samuti on paar Tammeka poissi varasematel aastatel pääsenud läbi testipäevade erinevate Itaalia klubide juurde testimisele, aga lepinguni pole jõutud.

Ka selle aasta kevadel käisid viis Tammeka noormängijat koos U21 treener Siim Valtnaga Itaalias sarnastel testipäevadel, kus oli üle maailma koos umbes 80 mängijat, kes siis kahe päeva jooksul oma oskusi omavahelistes mängudes näitasid.

Peale testipäevasid võeti Tammekaga ühendust ja tehti pakkumine, et Laurits liituks Modenaga aastase laenulepingu alusel. Arutasime asja koos Lauritsa ja tema vanematega ja vaagisime erinevaid aspekte, et mis oleks talle kui mängijale arenguks parim. Kuna Laurits oli ise väljakutseks valmis ja meile endile tundus ka, et tal ei tohiks tulla probleeme ei mänguliselt ega ka kultuuriliselt, siis kõik see päädis Lauritsa liikumisega Itaaliasse

Kuna meil on Itaalias konkreetne ning usaldusväärne kontakt ja kõik meie poolt seal käinud poisid on saanud positiivset tagasisidet, siis kindlasti plaanime seda sama Itaalia liini ka edasi ajada ja ka 2023 saavad mõned meie mängijad võimaluse ennast sealses keskkonnas näidata.

Kindlasti on Tammekal plaanis ka lahtiste silmadega muudes suundades vaadata kui leiame hea ja usaldusväärse kontakti, siis kindlasti oleme valmis ka poisse mujale saatma. Kuid ennekõike on tähtis, et saame mängijad saata turvalisse ja juba ennast tõestanud keskkonda, seega teeme selle alased otsused äärmiselt hoolikalt. Kuna see turg on äärmiselt tihe ja erinevaid agente ja büroosid tiireleb ümber klubi ja ka mängijate väga palju, siis õigete otsuste tegemine ja õigete inimeste leidmine on äärmiselt tähtis.Tammekal on juba mitmendat aastat käimas koostöö FC Otepääga. Kuidas hindad selle koostöö senist toimimist ja millised olid tegevused, kus koostööd tehti 2022 aastal ?


Meie koostöö FC Otepääga on läinud suurepäraselt ja usun, et kasu on olnud mõlemapoolne. Otepää parimad mängijad saavad soovi korral osaleda meie treeningutel ja mängida meie poistega koos ka noorte meistrivõistlustel ja muudel turniiridel. Vastukaaluks saavad Otepää treenerid osaleda erinevatel meie klubisisestel koolitustel. Samuti on koostöö toimumas erinevate noorteturniiride raames, mida mõlemad klubid korraldavad. Pisemad vanused peavad koos erinevaid mängupäevasid ja samuti on Otepää osalemas meie pisematele gruppidele mõeldud traditsioonilisel jõulupidu asendaval Päkapikuturniiril.

Ma usun, et sellised koostööd suuremate ja väiksemate klubide vahel on äärmiselt vajalikud ja tervitatavad. Sedamoodi kindlustame, et ka väiksemate kohtade andekamad mängijad saavad väljakutsuvamaid treeninguid ja treeningkaaslaseid ning samuti ei ole ohtu, et mõni väiksema koha poiss võiks ka suurema jalgpalli mõttes kaduma minna ja saab võimaluse ennast soovi korral ka väljakutsuvamas keskkonnas proovile panna.Tammeka on alati üsna agaralt kasutanud erinevad innovatsioonilisi abivahendeid. Mitmendat aastat on treenerite kasutuses olnud VEO videosüsteem, mis on aidanud mänge filmida ja analüüsida. 2022 aastast lisandus VEO süsteemile ka SPIIDEO videosüsteem. Palun seleta, et mida endast need süsteemid täpsemalt kujutavad, mis lisaväärtust sellised süsteemid treeningutele-mängudele annavad ja kui agaralt neid võimalusi Tammeka treenerid kasutavad.


2022 aastani kasutasime ka mujal Eestis juba tuntud VEO süsteemi, mis siis oma olemuselt oli kaasaskantav ja automaatselt filmiv kaamera, mille salvestust oli peale mängu või trenni hea analüüsida ja mängijate jaoks töödelda. Kuna aga tegemist oli ikkagi kaasaskantava süsteemiga, siis teatud mõttes oli selle paigaldamine igaks trenniks tülikas ja samuti oli soovijaid tavapäraselt rohkem kui kaameraid.

Sellel aastal saime tänu Tammeka toetaja/lapsevanema abiga endale Sepa staadionile uue kaamerasüsteemi SPIIDEO, mille suur pluss oli see, et kaamerad on koguaeg Sepa staadionil valgusposti küljes, mis tähendab, et kõiki treeninguid saab koguaeg Sepa staadionil filmida. See annab treeneritele väga hea võimaluse igat oma treeningut analüüsida. Samuti on Spiideo süsteemil väga hea esitluse võimalused, mis annavad võimaluse tekitada ülevaadet nii meeskondlikest kui individuaalsetest tegevustest ja neid mängijatega jagada. Lisaks on Spiideo süsteemiga kaasas ka kaasaskantav kaamera välismängude jaoks.

Samuti lubab SPIIDEO põhimõtteliselt toota livepilti, mis võiks iseenesest olla lisaväärtuseks Sepa staadionil toimuvate võistlusmängude või turniiride edastamisel ka huvilistele, kes ise staadionil viibida ei saa.

Tammeka treenerid on äärmiselt agarad mõlema süsteemi kasutajad ja olen enam kui kindel, et selline entusiasm peegeldub tagasi kindlasti ka mängijate arengus ja ka võistkondade tulemustesTihti on jutuks tulnud ka nooremate jalgpallurite puhul, et kas ja kuidas tegeletakse just oma füüsilise võimekuse treenimisega. Millised on Tammeka võimalused selliste üldkehalist võimekust tõstvate treeningute läbiviimiseks ja kui tõsiselt üldse sellistesse treeningutesse suhtutakse ?


Oleme mängijate füüsisele aina suuremat tähelepanu pööramas. Just sellega seoses tegime investeeringu ja ehitasime välja Sepa jalgpallikeskuse kõrval asuvatesse ruumidesse jõusaali, mida siis grupid ja ka mängijad eraldi kasutada saavad ja senine ajalugu on näidanud, et neid võimalusi kasutatakse ära väga agaralt.

2022 aasta algusest kuni hooaja alguseni tegime oma siniste gruppidega lisaks jalgpalli treeningule ka jalgpalli tegevusi toetavaid üldfüüsise treeninguid Fitness treener Alar Trummi käe all. Hooaja keskel me ekstra treeninguid füüsilise võimekuse tõstmiseks ei teinud, küll aga oli igal võistlusgrupil oma üldfüüsiliste treeningute kava, mida siis jalgpallitreeningute sees teostati.

2023 aastast liitub Alar Trumm meie klubiga ka püsivalt ja see annab meile ja talle võimaluse minna mängijate üldfüüsilise olukorra hindamise ja arendamisega veel rohkem süviti.Kuidas üleüldiselt hindad Tammeka noortesüsteemi jätkusuutlikkust ja tervist ? Kas järgnevatel aastatel on lisandumas ka mängijaid Eesti meeste ja naiste kõrgematele liigatasemetele ? Kas kõik vanusegrupid on täidetud ja kas täituvus on jätkusuutlikuseks piisav ?


Hetkel võib öelda, et Tammeka noortesüsteem on igati jätkusuutlik. Vähemalt üks treeninggrupp on olemas igas vanuseklassis. Noormates vanusegruppides on paralleelselt toimetamas kuni kolm sama vanuste laste gruppi. Kvantitatiivselt oleme heas seisus ja arvestades treeningkohtade ja treenerite arvu ja kvaliteeti, ega väga palju suuremaks klubi paisutada ei saakski. Loodetavasti areneme ka kvalitatiivselt oma töös aina edasi

Isiklikult ootan ja vaatan põnevusega klubi 2004-2006 sündinud mängumeeste otsa, kes nüüd järgmisena järjest oma võimalused esindusmeeskonna juures lähiaastatel peaksid saama. Esindusnaiskonna hea 2022 hooaja lõpp ja fakt, et ennekõike toetutakse noortele mängijatele, kes on klubi enda kasvandikud, tõestab et ka tütarlaste jalgpallis oleme õigel teel ja lähiaastatel on oodata ka heale tööle loogilist jätku tulemuste osas just naiste meistriliiga tasemel.On Sul ka lõpetuseks mõni enda aastalõpusoov klubi noortesüsteemile, treeneritele, lapsevanematele ?


Soovin treeneritele ja taustajõududele ennekõike rahulike pühasid ja võimalusel laadige oma akusid. Te teete head tööd ja tegelikult olete just Teie selle taga, et Tammeka on juba aastaid olnud Eesti mõistes äärmiselt arvestatav spordiorganisatsioon. Aitäh Teile!

Klubi mängijatele ja lapsevanematele soovin samuti toredat aastalõpuaega. Soovin Teile uueks aastaks toredaid hetki treeningutelt ja võistlustelt ning samuti kannatliku meelt ja meelekindlust ka raskemate hetkedega toime tulemiseks. Te olete teinud hea valiku ja meie siin Tammeka klubis, proovime igati Teie usaldust õigustada. Aitäh veelkord!
448 views

Comments


bottom of page