top of page

Tammeka värske vabatahtlik: Andres Birnbaum

Selle aasta jaanuaris liitus Jalgpallikool Tammeka vabatahtlike ridadega Andres Birnbaum. Tema erialaks on infotehnoloogia ning põhitöös veab ta tarkvaraettevõtet AS CGI Eesti, kelle suurimaks kliendiks teiste tuntud ettevõtete ja organisatsioonide seas on Euroopa Kosmoseagentuur (ESA). Põhjusena Jalgpalliklubi Tammeka vabatahtlike ridadega liitumiseks toob Andres välja soovi Tammelinna kogukonna liikmena panustada noorte spordi populariseerimisse. „Kui vanasti oli sport, mis aitas lapsed tänavatelt minema saada, siis tänapäeval on noortespordi peamiseks eesmärgiks saada noored helendava ekraani juurest minema. Ma näen, et Jalgpallikool Tammeka laiemaks missiooniks on sportlike eluviiside propageerimine noorte seas ja seeläbi panus rahva tervisesse läbi maailma kõige populaarsema mängu. Jalgpallikool Tammeka teeb seda professionaalsel viisil, olles üks parimaid jalgpalliharidust pakkuv organisatsioone Eestis“, toob Andres välja leitud ühisosa.

Oma vabatahtliku töö väljundi on Andres samuti sidunud oma põhierialaks oleva infotehnoloogiaga ja võtnud eesmärgiks oma ekspertteadmistega olla abiks Jalgpallikool Tammekale nõu ja jõuga digitaalsete lahenduste leidmisel erinevate tegevuste toetamiseks – nii väljakul, kui väljaspool väljakut. Digitaliseerumine on tugevaks trendiks paljudes eluvaldkondades ja ka jalgpall ei jää sellest puutumata. Elu on näidanud, et digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmine suurendab oluliselt organisatsioonide konkurentsivõimet. „Olen oma missiooniks võtnud, et Jalgpallikool Tammeka on läbi digitaalsete lahenduste rakendamise kõige eesrindlikum ja uuenduslikum jalgpalli haridust pakkuv organisatsioon Eestis“, ütleb Andres.

Aasta esimeste kuude jooksul on Andres läbi vaadatud kõik Jalgpallikooli Tammeka tegevusvaldkonnad ning paika on saanud ka esimesed valdkonnad, kus kaasaegseid IT lahendusi otsitakse. Juba on ka esimesed pilootprojektid alanud, peamiselt klubi igapäevatöö korraldamise valdkondades. Lähiajal on tulemas uudiseid ühest suuremast projektist, mis mõjutab väga otseselt treenerite tööd ja jalgpallureid. Kristjan Tiirik:“Tammeka on organisatsioonina kasvanud väga suureks, kus erinevates valdkondades: noored, turniirid, kodumängud,Sepa staadion, täiskasvanud - on paljude eesmärkide saavutamiseks vajalik piisava inimressursi olemasolu. Paraku mittetulundusühinguna pole Tammekal võimalik piisavalt personali palgata, siis üheks lahenduseks ongi vabatahtlike kaasamine. Mul on väga hea meel, et Andres on otsustanud Tammekat aidata ja tuua enda IT-alase kompetentsi klubi juurde. Esimestest kohtumistest alates on Andrese ideed olnud väga huvitavad ja senine protsess produktiivne. Ootan juba huviga esimeste projektide realiseerumist.”


„Senine kogemus vabatahtlikuna töötamisel on olnud väga positiivne. Tammeka seltskond on positiivne, tuleb kergesti kaasa ja soovib asju ära teha“, sõnab Andres. Vabatahtliku töö on Eestis viimastel aastatel Eestis ühe rohkem hoogustunud. Siiski täiendavad abikäed on Jalgpallikoolis Tammeka alati teretulnud. „Kutsun üles ka teisi vabatahtliku tööst huvitatud inimesi Tammekaga ühendust võtma. Erinevaid rolle, mida vabatahtlikud võiksid endale võtta on Tammekal seinast seina. Võimalik ennast teostada läbi oma oskuste ja panustada toredas seltskonnas särasilmsete ja sportlike noorte arengusse“, lisab Andres.

186 views

Hozzászólások


bottom of page