top of page

Selgunud on lapsevanemate rahuloluküsitluse tulemused

Valdav osa, 2019. aasta hooaja kohta läbiviidud rahuloluküsitlusele vastanud inimestest, jäid rahule Jalgpallikool Tammeka treeneritega ning hindavad positiivselt klubis tehtavat tööd.


Valikvastustega küsitlusele vastati kokku 343 korral, millega kaasnes hulgaliselt tagasisidet ja kommentaare. Üldiseks rahuloluprotsendiks kujunes 85%, mida mõõdeti kõikide valikvastustega küsimuste peale kokku, aritmeetilise keskmisena.

Tammeka peamine treeningbaas, Sepa jalgpallikeskus. Foto autor/allikas: Tammeka arhiiv


Küsitluse tulemusena avanes klubil võimalus kaardistada mõningaid probleemkohti, mille puhul saab tegeleda edasi lahenduste otsimisega. Teatud teemade kordumisel otsustati aga luua korduma kippuvate küsimuste rubriik.


Rahuloluprotsendid kujunesid küsimuste kaupa järgmiselt:

 1. Jäin treeneri tööga rahule: 88%

 2. Treener saatis informatsiooni õigeaegselt: 92%

 3. Sain treeneri käest vastused mind huvitanud küsimustele: 91%

 4. Treeningute läbiviimine oli hästi korraldatud: 88%

 5. Jäin rahule treeneri probleemide lahendamise oskusega: 87%

 6. Jäin rahule laagrites ja võistlustel käimiseks tellitud transpordi kvaliteediga: 81%

 7. Minu laps sai vigastada saamise korral Tammeka füsioterapeudilt esmast abi ja konsultatsiooni: 62%

 8. Jäin rahule Tartu Lõunakeskuse Sportlandis müüdava Tammeka varustuse kättesaadavusega: 68%

 9. Info erinevatest Tammeka üritustest jõudis minuni: 89%

 10. Olen rahul, kuidas Jalgpallikool Tammekat juhitakse: 79%

 11. Tammeka esindusmeeskonna kodumängud olid hästi korraldatud: 87%

 12. Tammeka esindusnaiskonna kodumängud olid hästi korraldatud: 87%

 13. Tammeka kuvand spordiorganisatsioonina on minu jaoks positiivne: 89%

Jalgpallikool Tammeka MTÜ tänab kõiki lapsevanemaid ja klubiliikmeid selle usalduse eest!

474 views

Comments


bottom of page