top of page

Eliitgrupid loovad võimaluse unistuste poole pürgimiseks

Tammeka on astumas jõuliselt järgmisi samme, et muuta noortetöö senisest veelgi kvaliteetsemaks ja sügavamaks. Sel eesmärgil juurutatab klubi uuest hooajast eliitgruppide süsteemi. Mida see täpsemalt tähendab, selgitab Tammeka noortetöö juht Mario Hansi.Miks Tammeka otsustas sellise süsteemi kasutusele võtta ning kui pikalt olete seda ette valmistanud?


Et antud olukorda paremini selgitada, peaksin alustama täiesti algusest. Esmalt tuleks vastata küsimusele: mis on need peamised eeltingimused, mis loovad mängija arenguks kõige soodsama pinnase? Erinevad teaduslikud uuringud ja kogutud kogemused toovad kõige selgemalt välja viis peamist tegurit:


- mängija individuaalne kvaliteet (looduslikud eeldused ja kirg mängu vastu)

- treeneri kvaliteet

- treeningute sisu kvaliteet

- meeskonnasisene konkurents

- konkurents võistlustel


Mõned aastad tagasi võtsime klubis vastu otsuse, et meie esimene samm parema treeningkeskkonna tagamiseks peab tulenema treenerite kvaliteedi tõusust. Selleks oleme suunanud palju ressursse koolitustesse ja lisaks alustasime sellest aastast ka klubisisese koolitusprogrammiga. Lisaks kaardistasime enda jaoks treenerid klubist väljaspoolt, kelle profiil ja tõekspidamised kattuvad meie omadega ning oleme vastastikkuse huvi korral nad ka Tammekasse toonud.


Mis puudutab treeningute sisu kvaliteeti, siis töötame sellest aastast ühise õppekava ja mänguplaani alusel, treenerid planeerivad oma tegevusi ette ja kõik treeningud on üles laetud meie oma treeningute serverisse, misjärel on noortetöö juhil võimalik anda planeeritu osas tagasisidet. Sellega oleme loonud oma tegevusse süstemaatilisust, mis võimaldab aastast 2019 rohkem otsest tagasisidet ka treeningutel, sest nüüd on meil baas, mille põhjal tagasisidet üldse anda saame.


Mis puudutab mängijate individuaalset kvaliteeti, siis siin seab omad piirid valik. Muidugi oleme teinud samme selles suunas, et meie valik klubisiseselt oleks võimalikult suur, aga siin tekivad maailma tippudega võrreldes ikkagi meeletult suured käärid. Toon lihtsa näite: kui FC Barcelona valib oma noortevõistkondadesse mängijaid umbes 8000 juba eelnevalt väga tugeva selektsiooni läbinud mängija seast, siis Tammeka puhul räägime umbes seitsmest-kaheksasajast noorest, kes ühel või teisel põhjusel jalgpalli juurde on jõudnud.


Mario Hansi / Tartu Tammeka noortetöö juht


Tammeka on kõigile, kes hindavad meiega samu väärtusi ja anname endale aru, et laste motivatsioon jalgpalli mängida võib olla erinev.

Tammeka on kõigile, kes hindavad meiega samu väärtusi ja anname endale aru, et laste motivatsioon jalgpalli mängida võib olla erinev, alates profimängijaks saamisest kuni heade sõprade ja lihtsalt tervislike eluviisideni, ning hetkel oleme võimelised pakkuma kõigile vastavat väljundit. Kuid meie kindel soov on anda võimalus ka mängijatele, kes soovivad realiseerida maksimaalselt oma potentsiaali jalgpallurina. Selleks on meil vaja luua võistkonnad, kus oma vanuse parimad mängijad treenivad ja mängivad koos.


Jõuame pusle viimase tükini, milleks on skautimine. Et moodustada Lõuna-Eesti oma vanuse tugevaimat treening -ja võistluskeskkonda, alustasime ka mängijate skautimisega väljaspool oma klubi. See loob tugevama konkurentsi vanusest, kust alates noored sellega vaimselt juba toime tulevad.


Siinkohal toonitan, et ennekõige on eesmärk anda mängijatele päriselt võimalus oma unistuste poole pürgimiseks ja antud hetkel näen ma Lõuna-Eesti regioonis ainukesena seda võimekust Tartu Tammekal. Me ei tohiks mõõdupuuks võtta oma naabreid Tartu linnast või selle ümbrusest, meie konkurendid peavad olema Tallinn, Baltikum või isegi Skandinaavia.


Ehk siis jõuame Tammeka vanusepõhiste esindusvõistkondadeni, kus oleks täidetud kõik eelpool mainitud arengutingimused. Otseselt võime eeskujuks võtta kõik maailma akadeemiad, kust lõpuks läbi hea töö ja konkurentsi sirguvad ka parimad jalgpallurid. Sellisele süsteemile üleminekut oleme ette valmistanud juba mitu aastat. Tänavu läbivad esimesena selektsiooni 2008. aastal sündinud poised, misjärel jaotatakse mängijad gruppidesse vastavalt nende hetke tasemele ja motivatsioonile.


West Ham Unitedi noormängijad Sepa staadionil aastal 2017.


Tähendab see mingit põhimõttelist muudatust Tammeka noortetöös?