LAE ÕPPEKAVA ALLA SIIT!
ÕPPEKAVA

Aastast 2018 töötab Jalgpallikool Tammeka kindla õppekava alusel, mis kirjeldab õppetöö eeldatavat sisu. Valminud õppekava eesmärk on hoolitseda selle eest,

et iga mängija arengule lähenetakse individuaalselt ning treeningutel ja mängudel seatud ülesanded ja eesmärgid on vastavuses mängija tasemega.