LIITUMISLEPING & LAHKUMISAVALDUS

Selleks, et laps või nooruk saaks käia MTÜ Jalgpallikool Tammeka treeningutel, palume täita ja esitada noorliikme liitumislepingu (võib ka digiallkirjastada ja saata grupi peatreenerile):

  • Grupid, kel vähemalt kolm trenni nädalas: DOCPDF (üldjuhul 2009. aastal sündinud ja vanemad)
  • Grupid, kel kaks trenni nädalas: DOCPDF (üldjuhul 2010. aastal sündinud ja nooremad)

Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (kirjaliku avalduse alusel – loe lähemalt Sisekorraeeskirja, punkt 1.5).

Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

LIIKMEMAKSU MAKSEINFO
  • Makse saaja: Jalgpallikool Tammeka, konto nr: 221050706777, IBAN: EE662200221050706777
  • Makse selgitus:  lapse nimi, vanusegrupp ning periood, mille eest tasutakse
VANUSEKLASS KUUMAKSE AASTAMAKSE *
2010 ja nooremad 29€ 319€
– sama pere teise Tammekas treeniva lapse soodustus -50% -50%
2009 ja vanemad 36€ 396€
– sama pere teise Tammekas treeniva lapse soodustus -50% -50%
Esindusnaiskond 20€ 220€
Duubelnaiskond 25€ 275€
Kuni 18-aastased neiud (mitte k.a) 36€ 396€
* Aastamakse tähendab ühekordset jaanuaris tehtavat makset.

NB! Sama pere teise Tammekas treeniva lapse soodustus arvestatakse noorema lapse kuumakselt!

Varustuse kohta loe lähemalt siit. Jalgpallikooli või konkreetse treeninggrupi toetamise osas palume ühendust võtta grupi treeneriga või Jalgpallikooli juhatuse või tegevjuhiga.

LIIKMEMAKSUDE MAHA ARVAMINE MAKSUSTATAVAST TULUST

20.11.2014 kinnitati MTÜ Jalgpallikool Tammeka õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis. See tähendab, et lapsevanem saab alates sellest kuupäevast tasutud liikmemaksu (kui koolituskulu) maha arvata maksustamisperioodi tulust (vt Tulumaksuseadus § 26: https://www.riigiteataja.ee/akt/104032011014?leiaKehtiv).