Tammekas töötab üle 20 täis- või osakoormusega jalgpallitreenerit. Vastavalt koormusele ja vastutusele on nendel treeneritel erinev kogemuste-, taseme- ja täiendkoolituste pagas. Selleks, et kiirendada tasemekoolituste läbimist ja muuta täiendkoolitused kättesaadavamaks ning seda läbi ühistegevusliku mõõtme, kutsus Jalgpallikool Tammeka 2014. aasta sügisel ellu treenerite koolitusfondi.

FONDI TUTVUSTUS

Õppimine on üheti inimest läbi elu saatev vajadus ja teisalt seotud vajadusega olla parim võimalik treener muutuvas jalgpalli- ja elukeskkonnas. Jalgpallitreenerite koolitused jagunevad taseme- ja täiendkoolitusteks. Eesti Jalgpalli Liidu ametlike tasemete ehk litsentside süsteem koosneb järgmistest astmetest: rahvajalgpall, EJL C, UEFA B, UEFA A ja PRO. Täiendkoolitused keskenduvad tavaliselt lühema aja jooksul konkreetsematele teemadele.

FONDI TEGEVUS 2015

Tammeka 2015. aasta prognoositav koolitusvajadus on viis EJL C litsentsi (200€ treeneri kohta) ja neli UEFA B litsentsi (350€ treeneri kohta). Sellele lisanduvad aasta jooksul lähiümbruses toimuvad ja klubi väljakutsetele vastavad täiendkoolitused. Fondi senised tegevused ja tulud on järgmised:

  • Tammeka Suur Perepäev 2014Perepäevale lapsevanemate poolt küpsetatud kookidest, küpsistest ja varustuse müügist teeniti kokku 400 eurot. Summast pool kulus vanusegruppidele uute treeningvestide muretsemiseks gruppidele, kellele neid kõige rohkem vaja oli ning teine pool treenerite koolituseks. 200€ eest sai treener Marti Pähn osa võtta Tallinnas toimuvast EJL C tasemekoolitusest.
  • Kampaania Raymond Verheijeni koolitusel osalemiseks. Seoses 2014. aasta detsembris Tallinnas toimuva Raymond Verheijeni ja Marcel Lucasseni koolitusega ja selle suure sisulise tähtsusega Tammekale, kutsus klubi ellu erakorralise toetuste kogumise kampaania. Tammeka treenerite osavõttu koolitusest toetas ligi 70 lapsevanemat või perekonda. Annetuste kogusumma oli 2046,33€ (uuendus 5.12.14: 2286,33€). 14 treeneri koolitamine maksab kokku 2550€. Sellest 903,67€ katab Jalgpallikool oma vahenditest, mistõttu jääb annetustest kogutud summast veel 640€ Tammeka treenerite koolitusfondi.
  • Fondi jäägist 640€ rahastati aasta jooksul EJL C ja UEFA B koolitusi. Kuna aasta edenedes tõusis klubi kõige tähtsamaks annetusprojektiks Sepa Jalgpallikeskuse rahastamine, külmutati treenerite koolitusfondi tulundustegevused kuni keskuse valmimiseni.

FONDI SIHT – TAMMEKA KOOLITUSVAJADUS AASTAL 2016

Tammeka 2016. aasta prognoositav koolitusvajadus on vähemalt kaks EJL C, üks UEFA B, üks UEFA A ja üks UEFA PRO litsents, kogumaksumusega üle 3000€. Sellele lisanduvad aasta jooksullähiümbruses toimuvad ja klubi väljakutsetele vastavad täiendkoolitused. Koolitusfondi tulundustegevuste jätkumine sõltub Sepa Jalgpallikeskuse valmimisest.

FONDI ARVELDUSARVE JA TÄIENDAV TEAVE

Treenerite koolitusfondi saab toetada ka väljaspool konkreetseid tuluüritusi:

  • MTÜ Jalgpallikool Tammeka
  • Arveldusarve (IBAN): EE662200221050706777
  • Selgitus: “Annetus treenerite koolitusfondi”

Lisainfo ja küsimused:

  • Treenerite taseme- ja täiendkoolitused: Ott Meerits, ott@jktammeka.ee, tel +372 55662971
  • Fondile annetamine ja tegevus: jktammeka@jktammeka.ee, tel +372 7428038